Over mij, Yolanda

Na mijn studie creatief therapie heb ik diverse functies vervuld binnen de zorgsector. Mijn drie kinderen werden geboren en hun eerste levensjaren heb ik bewust aan de opvoeding gewijd. Ondertussen ben ik me blijven doorontwikkelen en bijscholen, omdat Ik een droom heb en deze droom graag wil realiseren.

"Een centrum voor complementaire behandelwijze"

Afgelopen jaren heb ik met veel inspiratie gewerkt binnen mijn praktijk voor vitaliteit Richting de Wit. Als je de elementen die deel uitmaken van de praktijk naast elkaar zet zijn het op zichzelf staande aspecten die bijdragen aan een vitale manier van leven door bewust om te gaan met je lichaam, je gedachten en je adem.

Coachen, Yoga, Massage & Meditatie

Als je de elementen echter bij elkaar optelt zijn het aspecten die de reguliere handelswijze kunnen ondersteunen en aanvullen.

En daarmee gaat mijn wens in vervulling en kan ik mijn droom nog meer realiseren. De losse elementen Coachen, Yoga, Massage en Meditatie aan elkaar knopen en te combineren tot een bindend geheel.

"Een centrum voor complementaire behandelwijze"

Zwangerschap en moederschap zijn geen vanzelfsprekendheden. Elke zwangerschap is een inspirerend wonder en maakt jou uniek. Maar het maakt je ook kwetsbaar. De Levensboom is ontstaan om jou en je ongeboren kindje tijdens je zwangerschap met individuele zorg en persoonlijke aandacht te omringen. Je zwangerschap brengt veel lichamelijke veranderingen met zich mee en hormonen kunnen opspelen. Omdat ik jou en je zwangerschap tijdens dit veranderingsproces graag begeleid, ondersteunt met effectieve ademtechnieken om je voor te bereiden op je bevalling is De Levensboom een specialisatie binnen Richting de Wit.